• شیر: چند منظوره
  • دوش سقفی: متحرک
  • دوش دستی: چندحالت
  • جنس چوب: ترمو
دسته: