• شکل محصول : چهار گوش
  • طول محصول : 170سانتیمتر
  • عرض محصول : 80 سانتیمتر
  • ارتفاع : 60سانتیمتر
  • رنگ محصول : سفید
  • جنس محصول : جنس رویه از ورق اكروليك 6میلی متری